CORP. procedeert in enquêteprocedure over aandelenuitgifte, noodzaakfinanciering en governance-issues

CORP. stond een onderneming bij die in het kader van een noodzaakfinanciering kapitaal wilde aantrekken door middel van een aandelenuitgifte. Besluitvorming in de algemene vergadering werd geblokkeerd door de minderheidsaandeelhouder die de uitgifte betwiste, niet wilde participeren en vervolgens verwaterde. Nadat de kortgedingrechter eerder had geoordeelde dat het voorgenomen besluit niet in strijd is met de statuten, de aandeelhoudersovereenkomst en de redelijkheid en billijkheid van artikel 2:8 BW kwam de minderheidsaandeelhouder op tegen de emissie in een enquêteprocedure en tegen het beleid van de onderneming en de grootaandeelhouder.