CORP. succesvol bij vernietiging van besluiten vennootschap tot buitenspel zetten commissaris

CORP. stond een commissaris van een holdingvennootschap in een groot familieconcern bij die opkwam tegen een reeks van besluiten door de RvC en de algemene vergadering. De besluiten hadden tot doel hem de facto buitenspel te zetten als lid van de RvC. De rechtbank oordeelde dat de besluiten in strijd waren met de redelijkheid en billijkheid van art. 2:8 BW en vernietigde de besluiten. Dit oordeel bleef vervolgens in hoger beroep ook in stand.