CORP. succesvol in claw back procedure tegen ex-bestuurders van een vennootschap

CORP. procedeerde voor een onderneming tegen voormalige bestuurders die zichzelf hadden bevoordeeld via ongeoorloofde onttrekking van gelden. In een bodemprocedure vernietigde de rechtbank Amsterdam op grond van artikel 2:15 BW bestuursbesluiten die ertoe strekten om de ex-bestuurders op onjuiste gronden salarissen en andere financiƫle voordelen te verschaffen. De rechtbank oordeelde dat sprake was van onbehoorlijk bestuur en ernstig verwijtbaar handelen. De rechtbank veroordeelde de ex-bestuurders tot de terugbetaling van aanzienlijke bedragen c.q. vergoeding van schade.