Litigation team CORP. succesvol in kort geding over conflict met bestuur vennootschap

CORP. stond een grootaandeelhouder bij in een conflict met het bestuur van de onderneming over de governance. Nadat in de algemene vergadering een besluit was genomen tot schorsing van de bestuurder, startte deze namens de vennootschap een kort geding waarin werd gevorderd dat de grootaandeelhouder een aandeelhouderslening zou aflossen. CORP. voerde met succes aan dat het bestuur, na te zijn geschorst, niet bevoegd om de vennootschap in rechte te vertegenwoordigen (ook niet uit hoofde van zaakwaarneming zoals was aangevoerd) en dat de lening niet opeisbaar was. De kortgedingrechter wees de vordering af. Het conflict over het functioneren van het bestuur en schending van de governance kreeg een vervolg in een bodemprocedure (2022).