Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend.

CORP. is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website.

Informatie verzonden aan CORP. via de e-mail of de website van CORP. is niet beveiligd en wordt als niet-vertrouwelijk beschouwd.