Privacy verklaring

 1. Inleiding

  In dit privacy statement leest u hoe CORP. advocaten (“CORP.” of “wij”) omgaat met de verwerking van persoonsgegevens. CORP. is de verwerkingsverantwoordelijke als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) met betrekking tot de persoonsgegevens die zij verwerkt. Wij kunnen het privacy statement van tijd tot tijd aanpassen. Wij raden u aan dit privacy statement regelmatig te bekijken.

 2. Over CORP.

  CORP. is gevestigd aan de De Lairessestraat 137, 1075 HJ in Amsterdam. Voor vragen kunt u ons bellen op 020 578 83 00 of een e-mail sturen naar contact@corp.nl.

 3. Op wie is dit privacy statement van toepassing?

  Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door CORP. Wij verwerken persoonsgegevens van (potentiële) cliënten, relaties en verwijzers, leveranciers, sollicitanten, ontvangers van onze uitingen (zoals nieuwsbrieven en uitnodigingen voor events) en studenten (in het kader van student-stages en/of studentevenementen).

 4. Welke persoonsgegevens verwerken wij en waarvoor?

  1. Wij verwerken persoonsgegevens ten behoeve van de uitvoering van de advocatenpraktijk, voor werving- en selectiedoeleinden, voor het organiseren van events, het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen voor events, het verbeteren van onze dienstverlening en om te voldoen aan wet- en regelgeving.
  2. Wij verwerken onder meer de volgende persoonsgegevens:
   1. naam, adres, woonplaats;
   2. telefoonnummer, e-mailadres;
   3. informatie die in onze dossiers zit;
   4. andere persoonsgegevens die door u worden verstrekt, zoals CV’s.
 5. Grondslag van de verwerking

  Om uw persoonsgegevens te mogen verwerken, moet deze zijn gebaseerd op een van de grondslagen uit de AVG. In het geval van CORP. is dat – afhankelijk van de specifieke persoonsgegevens – het aangaan en uitvoeren van de overeenkomsten met onze cliënten en onze leveranciers, een wettelijke verplichting, een gerechtvaardigd belang of toestemming.

 6. Cookies

  De website van CORP. maakt gebruik van noodzakelijke en analytische cookies. Noodzakelijke cookies zorgen voor alle basisfuncties van onze website en zijn zodoende noodzakelijk om onze website goed te kunnen laten functioneren. Deze cookies zijn anoniem en slaan geen persoonlijke gegevens op. Analytische cookies helpen te begrijpen hoe bezoekers omgaan met onze website. Zo krijgen we bijvoorbeeld meer inzicht in het aantal bezoekers en welke pagina’s ze het liefst bezoeken. Deze cookies zijn anoniem en slaan geen persoonlijke gegevens op.

 7. Aan wie verstrekt CORP. persoonsgegevens?

  1. Om u van dienst te kunnen zijn en om onze werkzaamheden uit te voeren, schakelen wij andere partijen in om namens ons persoonsgegevens te verwerken. Soms zijn wij verplicht om persoonsgegevens te verstrekken aan derden zoals de Belastingdienst, of een toezichthouder. Soms is het voor de uitvoering van onze werkzaamheden noodzakelijk dat wij gegevens verstrekken aan rechterlijke instanties, koeriers en andere leveranciers, betrokken partijen in dossiers en gerechtsdeurwaarders.
  2. Als wij persoonsgegevens laten verwerken door een derde partij, sluiten wij – als dat nodig is – met deze zogenaamde verwerkers een schriftelijke verwerkersovereenkomst die voldoet aan de AVG. Een verwerker kan bijvoorbeeld een IT-dienstverlener zijn die ons ondersteunt in onze werkzaamheden.
 8. Verwerken van persoonsgegevens buiten de EU

  CORP. verwerkt uw gegevens alleen binnen de Europese Unie. De AVG is in alle landen van de Europese Unie van toepassing. Als wij verwerkers inschakelen, eisen wij ook dat zij persoonsgegevens op servers in de Europese Unie opslaan. Voor zover dat niet mogelijk is, nemen wij de nodige maatregelen om een passend beschermingsniveau te bieden voor de bescherming van uw persoonsgegevens.

 9. Uw rechten ten aanzien van persoonsgegevens

  Als wij uw persoonsgegevens verwerken, hebt u onder de in de AVG genoemde omstandigheden het recht om deze in te zien, te laten corrigeren verwijderen of beperken. Ook kunt u in de in de AVG voorziene gevallen bezwaar maken of overdracht van uw persoonsgegevens vragen.

  • Inzage en correctie: indien u wilt weten of wij uw persoonsgegevens verwerken of uw persoonsgegevens wilt aanpassen, dan kunt u contact opnemen met ons. Wij kunnen u vragen om u eerst te identificeren.
  • Verwijderen: de AVG biedt onder omstandigheden de mogelijkheid om persoonsgegevens te laten wissen. U kunt uw verzoek doen via ons e-mailadres. Wij zullen dan beoordelen of het verzoek uit te voeren is. In sommige gevallen moeten wij uw persoonsgegevens bewaren, bijvoorbeeld op basis van fiscale verplichtingen of om ervoor te zorgen dat u geen e-mails van ons ontvangt.
  • Beperken: u kunt contact opnemen met ons via ons e-mailadres met een verzoek om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken als u vindt dat uw persoonsgegevens onjuist zijn, de verwerking daarvan onrechtmatig is, u deze nodig hebt voor een rechtsvordering of u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking daarvan.
  • Bezwaar: als wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een gerechtvaardigd belang, dan kunt u vanwege uw specifieke redenen bezwaar maken tegen verder gebruik van uw persoonsgegevens via ons e-mailadres.
  • Bezwaar tegen nieuwsbrieven en uitnodigingen voor events: Indien u niet nieuwsbrieven en uitnodigingen voor events wilt ontvangen via e-mail of andersoortige elektronische berichten, dan kunt u uzelf daarvoor afmelden via de uitschrijfmogelijkheid in het ontvangen e-mailbericht. U kunt zich ook afmelden door contact op te nemen met ons.
 10. Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

  Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking te voorkomen.

 11. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

  Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens gebruiken. Sommige gegevens moeten wij op grond van de wet voor een bepaalde tijd bewaren. Als u of uw onderneming ons bijvoorbeeld niet meer inschakelt, kan dat betekenen dat wij bepaalde persoonsgegevens nog wel moeten bewaren voor onze administratie.

 12. Vragen of klachten?

  1. Als u vragen hebt over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, dan kunt u ons dat laten weten. Wij helpen u graag verder.
  2. Eventuele klachten kunt u ook altijd indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Versie 26 september 2022