Geen wanbeleid vastgesteld bij SNS Reaal en SNS Bank

Uit het onderzoeksverslag dat is opgesteld door onderzoekers die in 2018 door de Ondernemingskamer zijn benoemd blijkt niet dat voorafgaand aan de nationalisatie van SNS Reaal N.V. en SNS Bank N.V. sprake is geweest van wanbeleid bij die vennootschappen. De Ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam heeft dat op 30 november 2022 geoordeeld.

Geen wanbeleid

De Vereniging van Effectenbezitters (VEB) en een aantal anderen verzochten de Ondernemingskamer vast te stellen dat sprake is geweest van wanbeleid bij SNS Reaal c.s. in de periode voorafgaand aan de nationalisatie (1 juli 2006 tot 1 februari 2013). Daarbij verzochten VEB c.s. bepaalde voorzieningen te treffen en het onderzoek naar het beleid en de gang van zaken te heropenen. De Ondernemingskamer heeft alle verzoeken van VEB c.s. afgewezen.

Roerige tijden

De Ondernemingskamer oordeelt dat uit het onderzoeksverslag blijkt dat het bestuur van SNS Reaal c.s. in de onderzoeksperiode op onderdelen fouten heeft gemaakt. Volgens de Ondernemingskamer mag dat echter niet verbazen gelet op de duur van de onderzoeksperiode en de uiterst roerige tijden waarin het bestuur en de raad van commissarissen van SNS Reaal c.s. probeerden de onderneming van de ondergang te redden. Dat zij daar uiteindelijk niet in zijn geslaagd, betekent echter niet dat hen ook een verwijt kan worden gemaakt. Al met al is de Ondernemingskamer van oordeel dat uit het onderzoeksverslag niet blijkt van wanbeleid bij SNS Reaal c.s.

CORP.

CORP. staat in deze zaak diverse oud-functionarissen van SNS Reaal bij en was betrokken bij het verweer tegen de verzoeken van VEB c.s.

Neem direct contact op met: