CORP. adviseert bij ontslag van statutair directeur

CORP. stond de aandeelhouders van een onderneming bij in een geschil over het ontslag van de algemeen directeur. Normaal gesproken een relatief standaard exercitie, maar de verouderde statuten vormden een complicerende factor bij zowel het uitroepen van de BAVA als de besluitvorming (o.a. bij tegenstrijdig belang en de besluitenlijstjes). Uiteindelijk heeft de bestuurder na hoor/wederhoor ter vergadering alsnog ingestemd met een minnelijke regeling.