CORP. begeleidt reorganisatie van Nederlandse bedrijfsvestigingen

CORP. adviseerde een onderneming bij de reorganisatie van haar Nederlandse bedrijfsvestigingen. Bij de begeleiding van deze reorganisatie heeft CORP. het gehele spectrum doorlopen. Van de advisering in de voorbereidende fase, de betrokkenheid van de vakbonden, de selectie van werknemers en het opstellen van een sociaal plan, tot en met de begeleiding van de daadwerkelijke implementatie van de reorganisatie. Het merendeel van de boventallige medewerkers is uiteindelijk via vaststellingsovereenkomsten vertrokken. Slechts enkele juridische procedures zijn noodzakelijk gebleken, waarbij ook deze zaken overigens conform het sociaal plan zijn geregeld.