CORP. procedeert namens 116 werknemers in CAO-geschil

CORP. staat 116 werknemers bij in een geschil met hun werkgever. Zij vorderen betaling van achterstallig loon sinds 2014. De aanspraken vloeien voort uit een (volgens de werknemers) onjuiste totstandkoming en toepassing van een CAO. In dit geschil had het gerechtshof Den Haag (na verwijzing door de Hoge Raad) al voor recht verklaard dat de werknemers vanaf 1 januari 2014 van rechtswege in dienst zijn getreden van de werkgever, die daarbij tevens is veroordeeld wegens onrechtmatig handelen (en het verstrekken van misleidende informatie voor en na de overgang) en aansprakelijk is gehouden voor de schade van de werknemers. Omdat de tewerkstelling van de werknemers en de bijbehorende arbeidsvoorwaarden onderwerp van geschil zijn gebleven, hebben de werknemers zich verenigd in een stichting en zijn zij overgegaan tot dagvaarding van zowel de werkgever als de betrokken vakbond. In dat kader is tevens bewijsbeslag gelegd bij de vakbond en wordt tevens vernietiging gevorderd van het besluit tot het aangaan van de betrokken CAO op grond van artikel 2:15 BW. De zaak loopt nog.