Employment

CORP. is gespecialiseerd in het corporate arbeidsrecht. Wij adviseren en procederen over het aan het ondernemingsrecht gerelateerde arbeidsrecht, zoals reorganisaties (collectief ontslag), medezeggenschapstrajecten (zowel voor ondernemers als voor (centrale) ondernemingsraden), cao-kwesties, ontslag van statutair bestuurders (zowel vanuit het perspectief van aandeelhouders als van de bestuurder) en overgang van ondernemingen.

Uiteraard helpen we onze cliënten ook bij de reguliere arbeidsrechtelijke thema’s binnen ondernemingen, zoals ontslag op staande voet, ziekte, of (ernstig) verwijtbaar handelen en eenzijdige aanpassing van arbeidsvoorwaarden.

Oplossings- en resultaatsgericht

We treden voornamelijk op voor werkgevers, meestal (middel)grote ondernemingen. Onze werkwijze is oplossings- en resultaatsgericht, creatief en dienstbaar. Wij bouwen doorgaans een langlopende vertrouwensrelatie op met onze cliënten. Zo leren wij hun onderneming door en door kennen waardoor een goed doordachte arbeidsrechtelijke advisering verzekerd is.

Contact

Wilt u weten wat onze Employment specialisten voor u kunnen betekenen? Wij helpen u graag.

Michiel de Jager

Aniek Jansen

Track record

Onze advocaten zijn ervaren specialisten met een bewezen track record in Employment. Bekijk hier onze cases

Bijzondere focus

Advisering van bestuurders

Behalve voor werkgevers en aandeelhouders, treden wij ook op voor bestuurders (statutair directeuren en andere key employees) in diverse arbeids- en/of vennootschapsrechtelijke conflicten. Binnen het arbeidsrecht vormen het werkgevers- en werknemersperspectief namelijk twee zijden van dezelfde medaille. Omdat wij beide kanten van de tafel kennen, staan wij garant voor optimale strategische oplossingen.

Integriteitsvraagstukken & -onderzoeken

We hebben veel specialistische kennis en ervaring met diverse integriteitsvraagstukken en -onderzoeken naar grensoverschrijdend gedrag (financieel of anderszins). Ook hebben wij veel ervaring met onderzoeken naar disfunctionerende medisch specialisten.