CORP. succesvol bij rehabilitatie CFO na ongefundeerde beschuldiging van fraude

CORP. stond een CFO bij in een geschil met zijn werkgever en de CEO. De werkgever had een uitgebreid persoonsgericht onderzoek laten verrichten door forensisch accountants o.a. tegen een (voormalig) CFO. Na enkele maanden onderzoek was een zeer belastend, maar uiterst suggestief, rapport opgesteld. De CFO voerde verweer en kon vervolgens een onderzoek afdwingen door een onafhankelijke toezichthouder in de markt. Dit onderzoek pleitte de CFO vrij van alle beschuldigingen. Naast een rehabilitatie ontving de CFO een passende schadevergoeding. De CEO van de werkgever, die instrumenteel was geweest bij de beschuldigingen en het eerste onderzoek, is niet lang daarna vertrokken bij de onderneming.