CORP. succesvol in medezeggenschapsgeschil

CORP. stond een onderneming bij in een geschil met de OR. Aanleiding was de verplaatsing van een productielijn van Zuid-Holland naar Friesland. De OR stelde beroep in tegen het besluit (op grond van artikel 26 WOR) bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam, omdat hij vreesde dat hiermee een besluit was genomen om de onderneming te sluiten en in haar geheel te verplaatsen. Ter zitting gaf de OK partijen in beraad dat er voorshands geen reden was om te oordelen dat de onderneming bij afweging van de betrokken belangen in redelijkheid niet tot het besluit tot verplaatsing van de productielijn had kunnen komen. Daarop volgde een mediationtraject met als doel herstel van het vertrouwen tussen de onderneming en de OR. De mediation was succesvol en de productielijn is kort daarna verplaatst.