CORP. succesvol in verweer tegen claims na opzegging maatschap

CORP. stond een professionele maatschap van zelfstandige beroepsberoepsbeoefenaren bij in een conflict met een van de maten. In geding was of het verlies aan inschrijving in het professionele register (o.a. wegens langdurige arbeidsongeschiktheid) tevens het einde van de maatschapsovereenkomst zou inhouden. Nadat de maat in kort geding in het gelijk werd gesteld, werd in de daaropvolgende NAI arbitrage orde op zaken gesteld. De zitting vond plaats in de Corona-lockdown en was de eerste digitale NAI arbitragezitting via MS Teams. Alle vorderingen van de betreffende maat ten bedrage van ruim EUR 800.000 werden afgewezen. Vanwege onzuiverheden in de procedure werd in aanvulling op de standaard NAI vergoeding van EUR 35.000 een aanvullende kostenveroordeling van EUR 15.000 toegewezen aan de maatschap.